Hallo Waterwoners Miezerfietsers Slootjespiekers Stormtrotseerders Oeververtoevers Visfanaten Plezierdobberaars

We mogen weer stemmen!

Water is overal om ons heen. De waterschappen houden al dat water op peil, beschermen het land tegen hoog water en maken ons afvalwater schoon. En hoe ze dat doen, dat bepaal jij! Stem op 20 maart.

Wat voor watertype ben jij?

Wij Nederlanders hebben allemaal iets met water. En met waterwerk. Check nu jouw watertype, en ontdek wat dat betekent voor jouw stem.

Wat heb jij met waterwerk?
Als ik ’s zomers buiten zwem, doe ik dat het liefst…
 • A
 • B
 • C
Vraag 1 van 8
Als het een paar dagen hevig heeft geregend…
 • A
 • B
 • C
Vraag 2 van 8
Nadat ik naar de wc ben geweest, spoel ik door en…
 • A
 • B
 • C
Vraag 3 van 8
Als ik ’s ochtends op de fiets zit en het begint keihard te regenen…
 • A
 • B
 • C
Vraag 4 van 8
Tijdens een storm vind je mij…
 • A
 • B
 • C
Vraag 5 van 8
Douchen en afwassen doe ik elke dag…
 • A
 • B
 • C
Vraag 6 van 8
Ik ga wandelen door de polders en neem mee…
 • A
 • B
 • C
Vraag 7 van 8
Een vriend vraagt of ik mee ga vissen…
 • A
 • B
 • C
Vraag 8 van 8
Hallo
:
Je mag weer stemmen!

Of je nu een buitenmens bent of juist een huismus. Elke dag drie keer doucht of één keer per week de afwas doet: iedereen heeft te maken met het werk van de waterschappen. Stem daarom tijdens de waterschapsverkiezingen op 20 maart. En laat je horen over het waterwerk in jouw buurt. Advies nodig? Ga naar de stemhulp.

Gebruik de stemhulp

Er valt wat te kiezen

De manier waarop we omgaan met water heeft te maken met de natuur, het klimaat, recreatie, ruimtelijke ordening, veiligheid en innovatie. Ontdek hieronder acht belangrijke verkiezingsonderwerpen, waar je met jouw stem invloed op hebt.

 • Schoon water en recreatie
  1

  Is het waterschap een recreatiebedrijf?

  Plons jij op zonnige dagen weleens in een vaart, meer of beekje? Gooi je graag je hengel uit in een gracht of kanaal. Of maak je een kanotocht over ...

  Het Westfriese groengebied Drachterveld is een zogenaamde ‘waterberging’: een gebied dat tijdens hevige regenval helemaal onder water kan komen te staan, zodat andere gebieden eromheen droog blijven. Zo kan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met het Drachterveld wel 220.000 m³ water opvangen, waardoor de bewoners van Oosterblokker en Westwoud droge voeten houden. Daarnaast legde Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de gemeente Drechterland en het Recreatieschap een vaarroute aan. En maakten ze een speciale broedwand voor oeverzwaluwen. Hierdoor is Drachterveld ook een prachtig natuurgebied waar buurtbewoners komen om te varen fietsen en wandelen, en om te genieten van de rust. Meer weten over dit recreatiegebied? Kijk hier.

 • Ruimte aan water
  2

  Geven we water de ruimte?

  Woon je aan een sloot, gracht of brede rivier? De waterschappen zorgen ervoor dat het water op peil blijft. En door klimaatverandering krijgen we d...

  Het waterpeil van onze rivieren wordt sterk bepaald door hoe hard en hoe vaak het regent. Neem de Maas, een rivier die door klimaatverandering de komende jaren sterk zal stijgen. Daarom is Waterschap Aa en Maas, samen met tien partners, gestart met Meanderende Maas: een project om de bewoners in hun regio beter te beschermen tegen de stijgende rivier. Hiervoor gaan ze de dijk tussen Ravenstein en Lith versterken en ophogen. Maar ze onderzoeken ook hoe de Maas meer ruimte kan krijgen, door de rivier te verbreden of juist te verdiepen. En door nevengeulen te graven en uiterwaarden te verlagen. Meer weten? Kijk hier.

 • Energie uit water
  3

  Halen we alles uit afvalwater?

  Elke dag sta je onder de douche, trek je de wc door en was je de vaat af (of je zet lekker de vaatwasser aan het werk). Al dit afvalwater gaat via h...

  Veel van onze rivieren monden uit in de Noordzee. Hier komt het zoete rivierwater en het zoute zeewater dus bij elkaar. En daar kunnen we energie uit halen. Blue Energy welteverstaan: duurzame energie opgewekt door het verschil in zoutgehalte. Met een democentrale onderzoekt Hoogheemraadschap van Rijnland samen met de provincie, gemeentes en technologiebedrijf REDstack hoe Blue Energy kan worden ingezet op grotere schaal. De pilot levert nu genoeg stroom op voor 1.600 huishoudens. Maar de technologie heeft het de potentie om wereldwijd 5% – 20% van de huidige totale energiebehoefte te vervullen. Meer weten over Blue Energy? Kijk hier

 • Afvalzuivering
  4

  Wat is het medicijn tegen medicijnresten?

  Jaarlijks komt er ongeveer 140.000 kilo medicijnresten terecht in het afvalwater. Denk aan restjes van een pijnstiller die je uitplast, of DEET tege...

  Waterschap Vallei en Veluwe is een pilot gestart om te onderzoeken hoe we koolstof kunnen gebruiken om meer medicijnresten uit het rioolwater te halen. Die koolstof produceren ze in hun eigen rioolwaterzuivering, uit wc-papier. In doorgespoeld wc-papier zit namelijk cellulose, een bindmiddel waarmee je bijvoorbeeld asfalt, isolatiemateriaal of kozijnen kunt maken. Maar die cellulose kun je ook gebruiken om koolstof te produceren. De pilot van Waterschap Vallei en Veluwe is een wereldprimeur. De verwachting is dat de actieve kool vanaf eind 2019 medicijnresten haalt uit het rioolwater van Ede. Meer weten over dit project? Kijk hier.

 • Natuur/Flora/Fauna
  5

  Hoe ver gaan we voor de vis?

  Schoon water en florerende natuur zijn nauw met elkaar verbonden. Want in schoon water kunnen veel vissoorten en planten leven. Door het rioolwater ...

  De Brabantse Essche Stroom vernoemd naar het dorpje Esch. Dit beekje werd ongeveer 50 jaar geleden flink onder handen genomen: de rivier werd verdiept en verbreed, en meanders werden dichtgegooid. Waterschap De Dommel is nu samen met de omgeving bezig om de Essche Stroom te herinrichten, en de beek haar natuurlijke, kronkelende loop terug te geven. Zodat onder andere vissen als de bittervoorn, kopvoorn en winde heen en weer kunnen zwemmen tussen ’s Hertogenbosch en Oisterwijk, zonder last te hebben van onnatuurlijke barrières. Meer weten over dit project? Kijk hier.

 • Klimaatverandering
  6

  Is klimaat een zaak van iedereen?

  Een stijgende zeespiegel, extreme regenbuien en lange perioden van droogte: belangrijke gevolgen van klimaatverandering waar de waterschappen rekeni...

  Steeds meer waterschappen starten gezamenlijke initiatieven om de effecten van wateroverlast, hittestress, overstromingen en droogte in stedelijke gebieden te beperken. Hoe? Door nauw samen te werken met lokale gemeenten, kennisinstellingen, woningcorporaties, ondernemers én bewoners. Kijk bijvoorbeeld naar het Living Lab Ruimtelijke Adaptatie Overijssel , waar wordt onderzocht hoe we steden ‘waterrobuust’ kunnen maken. Of de Klimaatbestendige stad waarmee Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard samen met bewoners en bedrijven wateroverlast tegengaat met slimme, innovatieve oplossingen.

 • Sterke dijken/Bescherming tegen water
  7

  Kan een dijk nevenfuncties hebben?

  Om het land tegen het water te beschermen investeren de waterschappen continu in veilige dijken: hoog genoeg om een springvloed te keren, sterk geno...

  Tussen Eemshaven en Delfzijl ligt een 11,7 kilometer lange zeedijk, die het Groningse land al decennialang beschermt tegen zeewater. Op dit moment voldoet de dijk niet meer aan alle veiligheidsnormen. Daarom gaat Waterschap Noorderzijlvest de dijk verhogen, verbreden en versterken. Omdat dit gebied vaak last heeft van aardbevingen, plaatst het waterschap speciale sensors en komen er extra klei-depots zodat eventuele schade na een beving snel kan worden hersteld. Maar niet alleen de veiligheid wordt verbeterd, de dijk krijgt een volledige make-over: zo leggen ze een nieuwe fietspad aan, wordt het strand vier keer zo groot en komen er natuurlijke oevers waar vogels, mosselen en andere dieren en planten goed kunnen leven. Meer weten? Kijk hier.

 • Democratisch Waterschap
  8

  Wil je vaker je stem laten horen?

  Tijdens de waterschapsverkiezingen heb jij invloed op de koers van het waterschap in jouw buurt. Door te stemmen bepaal je welke bestuursleden de ko...

  Het Markdal is een beekdal ten zuiden van Breda, waar je heerlijk kunt wandelen en fietsen door de natuur. Toen in 2011 gesproken werd over de toekomst van dit gebied, besloten bewoners en andere betrokkenen het heft in eigen hand te nemen. Samen richtten zij de Vereniging Markdal op. Waterschap Brabantse Delta steunt dit initiatief, door onder andere meanders toe te voegen, de rivier te verbreden en het Marktdal om te vormen tot bloemrijke graslanden, natte hooilanden en moerasbosjes. Samen zorgen bewoners, grondbezitters, belangengroepen, gemeentes én het waterschap ervoor dat het Markdal meer ruimte krijgt voor water en natuur, en dat de mensen die er wonen en werken een toekomst hebben. Meer weten? Kijk hier.

 • Schoon water en recreatie
  1

  Is het waterschap een recreatiebedrijf?

  Plons jij op zonnige dagen weleens in een vaart, meer of beekje? Gooi je graag je hengel uit in een gracht of kanaal. Of maak je een kanotocht over een rivier? Recreëren op het water kan in Nederland op verschillende plekken. Mede omdat de waterschappen het afvalwater zuiveren en schoon teruggeven aan de natuur.

  Lekker plonzen in schoon water
  Zo leggen de waterschappen in de winter tijdelijk gemalen stil, waardoor we schaatstochten kunnen maken op natuurijs. En in de zomer meten ze de waterkwaliteit van zwemwaterlocaties, zodat jij met je gezin of je vrienden lekker kunt plonzen. Zonder bang te hoeven zijn voor blauwalg of botulisme.

  Zo kunnen schepen goed varen
  Verder zorgen de waterschappen voor toegankelijke vaarwegen. Door slib van de bodem te halen, aanlegsteigers te plaatsen en recreatief scheepsvaartverkeer in goede banen te leiden met de juiste borden. Daarnaast laten de waterschappen je graag kennismaken met het waterwerk, door fiets- en wandelroutes aan te leggen in het gebied dat zij beheren.

  Waar kies jij voor?
  De vraag naar recreatie op en om het water neemt toe. Moeten de waterschappen daar (nog) meer in investeren? Hoe verhoudt zich dat tot de kerntaken: zorgen voor schoon, veilig en voldoende water. En wat is belangrijker: recreatie of natuur? Ontdek wat verkiesbare partijen in jouw buurt vinden over dit onderwerp.
  Ga naar de Stemhulp:

  Gebruik de stemhulp

  Het Westfriese groengebied Drachterveld is een zogenaamde ‘waterberging’: een gebied dat tijdens hevige regenval helemaal onder water kan komen te staan, zodat andere gebieden eromheen droog blijven. Zo kan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met het Drachterveld wel 220.000 m³ water opvangen, waardoor de bewoners van Oosterblokker en Westwoud droge voeten houden. Daarnaast legde Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de gemeente Drechterland en het Recreatieschap een vaarroute aan. En maakten ze een speciale broedwand voor oeverzwaluwen. Hierdoor is Drachterveld ook een prachtig natuurgebied waar buurtbewoners komen om te varen fietsen en wandelen, en om te genieten van de rust. Meer weten over dit recreatiegebied? Kijk hier.

 • Ruimte aan water
  2

  Geven we water de ruimte?

  Woon je aan een sloot, gracht of brede rivier? De waterschappen zorgen ervoor dat het
  water op peil blijft. En door klimaatverandering krijgen we de komende jaren vaker te maken met extreme weersomstandigheden, zoals heftige regenbuien die zorgen voor meer wateroverlast. Met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werken de overheid en de waterschappen intensief samen om dijken en andere waterkeringen in Nederland te versterken. Zo bereiden we ons voor op zogenaamd hoogwater en houden we onze voeten droog. 

  In de sloot, uit je kelder
  Om onszelf tegen het water te beschermen kunnen we naast dijken bouwen ook meer ruimte geven aan het water in ons land. Door bijvoorbeeld vaarten en sloten te verbreden creëren de waterschappen zogenaamde waterbergingen: plekken waar het regenwater naartoe kan stromen. In plaats van naar jouw kelder. 

  Bredere rivieren
  Ook rivieren worden soms verbreed door de waterschappen, in samenwerking met bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, provincies en gemeentes. Op smalle stukken kan een rivier bij hoog water gemakkelijk buiten haar oevers treden. Door een rivier op dit soort kwetsbare punten te verbreden, nevengeulen aan te leggen of uiterwaarden (grond rondom dijken) te vergraven, wordt de kans op overstromingen kleiner. 

  Waar kies jij voor? 
  Hoeveel ruimte willen we geven aan ons water? Passen we het natuurlijk verloop van watergangen aan? Of laten we de natuur intact en accepteren we het risico op overstromingen? Ontdek wat verkiesbare partijen in jouw buurt vinden over dit onderwerp. Ga naar de Stemhulp:

  Gebruik de stemhulp

  Het waterpeil van onze rivieren wordt sterk bepaald door hoe hard en hoe vaak het regent. Neem de Maas, een rivier die door klimaatverandering de komende jaren sterk zal stijgen. Daarom is Waterschap Aa en Maas, samen met tien partners, gestart met Meanderende Maas: een project om de bewoners in hun regio beter te beschermen tegen de stijgende rivier. Hiervoor gaan ze de dijk tussen Ravenstein en Lith versterken en ophogen. Maar ze onderzoeken ook hoe de Maas meer ruimte kan krijgen, door de rivier te verbreden of juist te verdiepen. En door nevengeulen te graven en uiterwaarden te verlagen. Meer weten? Kijk hier.

 • Energie uit water
  3

  Halen we alles uit afvalwater?

  Elke dag sta je onder de douche, trek je de wc door en was je de vaat af (of je zet lekker de vaatwasser aan het werk). Al dit afvalwater gaat via het riool naar een rioolwaterzuivering van het waterschap in jouw buurt. Dagelijks maken deze zuiveringen in Nederland miljoenen liters water schoon.

  Rioolwaterzuivering of energiefabriek?
  Maar er zit veel meer in water dan afval. Energie bijvoorbeeld. Als we alle rioolwaterzuiveringen ombouwen naar ‘energiefabrieken’, wordt genoeg energie opgewekt om zo’n 100.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien, of 200.000 auto’s een jaar lang op biogas te laten rijden. Daarnaast kan energie worden omgezet in biogas, waarmee waterschappen hun eigen waterzuiveringen van energie kunnen voorzien. En energie kunnen leveren aan bewoners en bedrijven in de buurt.

  Waardevolle grondstoffen
  Naast energie zitten er waardevolle grondstoffen in het afvalwater, waar je van alles van kunt maken. Denk aan papier, bouwstoffen voor asfalt en kunstmest voor de landbouw. Ook kunnen we het slib (een restproduct) omzetten in bioplastic waarmee we allerlei plastic producten kunnen vervangen.


  Waar kies jij voor?
  Hoe veel moeten we uit ons afvalwater halen? En vind je dat jouw waterschap hierin moet investeren? Maken we van waterzuiveringen ‘energiefabrieken’ of kunnen het beter ‘wasserettes’ blijven? Ontdek wat verkiesbare partijen in jouw buurt vinden over dit onderwerp. Ga naar de Stemhulp:

  Gebruik de stemhulp

  Veel van onze rivieren monden uit in de Noordzee. Hier komt het zoete rivierwater en het zoute zeewater dus bij elkaar. En daar kunnen we energie uit halen. Blue Energy welteverstaan: duurzame energie opgewekt door het verschil in zoutgehalte. Met een democentrale onderzoekt Hoogheemraadschap van Rijnland samen met de provincie, gemeentes en technologiebedrijf REDstack hoe Blue Energy kan worden ingezet op grotere schaal. De pilot levert nu genoeg stroom op voor 1.600 huishoudens. Maar de technologie heeft het de potentie om wereldwijd 5% – 20% van de huidige totale energiebehoefte te vervullen. Meer weten over Blue Energy? Kijk hier

 • Afvalzuivering
  4

  Wat is het medicijn tegen medicijnresten?

  Jaarlijks komt er ongeveer 140.000 kilo medicijnresten terecht in het afvalwater. Denk aan restjes van een pijnstiller die je uitplast, of DEET tegen muggen dat je onder de douche van je afspoelt. De bacteriën in de rioolwaterzuivering kunnen deze stoffen niet afbreken. Dus belanden ze in het oppervlaktewater. Dat is voor mensen niet schadelijk, maar wel voor vissen en andere waterdieren. 

  Nieuwe technieken 
  De zuivering van afvalwater bestaat nu uit drie stappen: grove delen uit het water halen, afvalstoffen met bacteriën afbreken, stikstof en fosfor verwijderen. Maar nieuwe technieken die de waterschappen kunnen gebruiken om medicijnresten te verwijderen worden al ontwikkeld en getest. 

  Steeds groter probleem
  Door de vergrijzing neemt het medicijngebruik in ons land toe, waardoor het probleem van de medicijnresten alleen maar groter wordt. En in toenemende periodes van (extreme) hitte bestaat het oppervlaktewater voor een groot deel uit gezuiverd afvalwater. Mét die medicijnresten.

  Waar kies jij voor?
  Hoe lossen we dit op? Moeten farmaceuten andere medicijnen maken, dokters afbreekbare pillen voorschrijven of ziekenhuizen de medicijnresten zelf uit het water filteren? Of moet jouw waterschap investeren in een uitbreiding van het zuiveringsproces? En zo ja: mag de waterschapsbelasting daardoor stijgen? Ontdek wat verkiesbare partijen in jouw buurt vinden over dit onderwerp. Ga naar de Stemhulp:

  Gebruik de stemhulp

  Waterschap Vallei en Veluwe is een pilot gestart om te onderzoeken hoe we koolstof kunnen gebruiken om meer medicijnresten uit het rioolwater te halen. Die koolstof produceren ze in hun eigen rioolwaterzuivering, uit wc-papier. In doorgespoeld wc-papier zit namelijk cellulose, een bindmiddel waarmee je bijvoorbeeld asfalt, isolatiemateriaal of kozijnen kunt maken. Maar die cellulose kun je ook gebruiken om koolstof te produceren. De pilot van Waterschap Vallei en Veluwe is een wereldprimeur. De verwachting is dat de actieve kool vanaf eind 2019 medicijnresten haalt uit het rioolwater van Ede. Meer weten over dit project? Kijk hier.

 • Natuur/Flora/Fauna
  5

  Hoe ver gaan we voor de vis?

  Schoon water en florerende natuur zijn nauw met elkaar verbonden. Want in schoon water kunnen veel vissoorten en planten leven. Door het rioolwater te zuiveren en schoon terug te geven aan de natuur, dragen de waterschappen bij aan de waterkwaliteit.

  Goede waterkwaliteit
  Bovendien houden de waterschappen de kwaliteit van het oppervlaktewater goed in de gaten door regelmatig monsters te nemen. Zo weten ze of het water voldoet aan Europese ‘schoon waternormen’.

  Laat die vis maar zwemmen
  Maar waterschappen doen meer voor de natuur. Zo leggen ze natuurvriendelijke oevers aan waar allerlei soorten vogels en vissen prettig leven (en kunnen paren). Met riet dat zuiverend werkt, waardoor het water nóg schoner wordt. En door vistrappen en vispassages aan te leggen kunnen vissen makkelijk langs stuwen, gemalen en sluizen zwemmen. Zelfs vissen die uit de zee komen kunnen zo tot wateren diep in ons land doordringen, om te paren en op te groeien. 

  Waar kies jij voor?
  De waterschappen bepalen zelf hoe hoog ze hun ecologische lat leggen. Hoeveel moet jouw waterschap doen voor de natuur? Hoe belangrijk vind jij het dat er veel dieren en planten in leven in de stad en de natuur? Ontdek wat verkiesbare partijen in jouw buurt vinden over dit onderwerp.
  Ga naar de Stemhulp:

  Gebruik de stemhulp

  De Brabantse Essche Stroom vernoemd naar het dorpje Esch. Dit beekje werd ongeveer 50 jaar geleden flink onder handen genomen: de rivier werd verdiept en verbreed, en meanders werden dichtgegooid. Waterschap De Dommel is nu samen met de omgeving bezig om de Essche Stroom te herinrichten, en de beek haar natuurlijke, kronkelende loop terug te geven. Zodat onder andere vissen als de bittervoorn, kopvoorn en winde heen en weer kunnen zwemmen tussen ’s Hertogenbosch en Oisterwijk, zonder last te hebben van onnatuurlijke barrières. Meer weten over dit project? Kijk hier.

 • Klimaatverandering
  6

  Is klimaat een zaak van iedereen?

  Een stijgende zeespiegel, extreme regenbuien en lange perioden van droogte: belangrijke gevolgen van klimaatverandering waar de waterschappen rekening mee moeten houden. Hoe groot die gevolgen zijn, brengen provincies en waterschappen in kaart in een zogenoemde klimaatatlas. Zodat de waterschappen samen met gemeentes, bewoners, bedrijven en belangengroepen maatregelen en oplossingen kunnen bedenken.

  Sterke dijken
  De waterschappen zijn continu bezig om de gevolgen van klimaatverandering te beperken.  Zo versterken ze dijken en belangrijke watersystemen om Nederland veilig en leefbaar te houden. En maken ze ruimte voor water met zogenaamde waterbergingen, waterpleinen en meer groen in de stad. 

  Bij regen én zonneschijn
  Als er lange tijd geen regen valt bewaken de waterschappen het peil van het oppervlaktewater.  Regent het juist heel veel in korte tijd, dan vangen ze overtollig water op in zogenaamde waterbergingen – plekken zoals sloten, parkeerplaatsen en weilanden die onder water mogen lopen. Zodat jij geen opblaasboot nodig hebt om je huis uit te gaan.

  Waar kies jij voor?
  Wat moeten de waterschappen doen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen? Welke rol en verantwoordelijkheid hebben zij? En wat kun jij zelf doen? Als iedereen bijvoorbeeld de tegels in de tuin vervangt door graszoden, kan het regenwater veel makkelijker de grond in. Ontdek wat verkiesbare partijen in jouw buurt vinden over dit onderwerp. Ga naar de Stemhulp:
   

   

  Gebruik de stemhulp

  Steeds meer waterschappen starten gezamenlijke initiatieven om de effecten van wateroverlast, hittestress, overstromingen en droogte in stedelijke gebieden te beperken. Hoe? Door nauw samen te werken met lokale gemeenten, kennisinstellingen, woningcorporaties, ondernemers én bewoners. Kijk bijvoorbeeld naar het Living Lab Ruimtelijke Adaptatie Overijssel , waar wordt onderzocht hoe we steden ‘waterrobuust’ kunnen maken. Of de Klimaatbestendige stad waarmee Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard samen met bewoners en bedrijven wateroverlast tegengaat met slimme, innovatieve oplossingen.

 • Sterke dijken/Bescherming tegen water
  7

  Kan een dijk nevenfuncties hebben?

  Om het land tegen het water te beschermen investeren de waterschappen continu in veilige dijken: hoog genoeg om een springvloed te keren, sterk genoeg om tegen een storm op te boksen.

  Niemand is tegen dijken
  Laten we eerlijk zijn: niemand is tégen dijken, of tégen droge voeten. Maar dijken hoeven niet alleen gebouwd te worden om water tegen te houden. Door dijken anders in te richten, kunnen ze enorm bijdragen aan natuur, recreatie, cultuur en de economie.

  Meer dan veiligheid
  Zo kunnen we ervoor kiezen om dijken niet alleen te bedekken met gras maar ook met planten, waardoor ze een soort natuurgebieden worden die zorgen voor een hogere biodiversiteit. Door mooie fiets- of wandelpaden aan te leggen, wordt een bezoek aan de dijk een leuke ervaring. We zouden zelfs horecagelegenheden op de dijk kunnen toelaten. En vergunningen afgeven voor bebouwing, zodat de dijk meer wordt betrokken in het woongebied.  

  Waar kies jij voor?
  Hoeveel functies kan een dijk hebben? Welke functies hebben voorrang? En wat doen we met de eventuele inkomsten: vind je dat jouw waterschap geld mag verdienen aan een dijk? Ontdek wat verkiesbare partijen in jouw buurt vinden over dit onderwerp.
  Ga naar de Stemhulp:

  Gebruik de stemhulp

  Tussen Eemshaven en Delfzijl ligt een 11,7 kilometer lange zeedijk, die het Groningse land al decennialang beschermt tegen zeewater. Op dit moment voldoet de dijk niet meer aan alle veiligheidsnormen. Daarom gaat Waterschap Noorderzijlvest de dijk verhogen, verbreden en versterken. Omdat dit gebied vaak last heeft van aardbevingen, plaatst het waterschap speciale sensors en komen er extra klei-depots zodat eventuele schade na een beving snel kan worden hersteld. Maar niet alleen de veiligheid wordt verbeterd, de dijk krijgt een volledige make-over: zo leggen ze een nieuwe fietspad aan, wordt het strand vier keer zo groot en komen er natuurlijke oevers waar vogels, mosselen en andere dieren en planten goed kunnen leven. Meer weten? Kijk hier.

 • Democratisch Waterschap
  8

  Wil je vaker je stem laten horen?

  Tijdens de waterschapsverkiezingen heb jij invloed op de koers van het waterschap in jouw buurt. Door te stemmen bepaal je welke bestuursleden de komende vier jaar het beleid bepalen. Vind je dat voldoende? Of wil je vaker je stem laten horen over de wateronderwerpen in jouw regio?

  Betrokken burgers
  Steeds vaker bemoeien burgers zich met het beleid van overheden en denken ze mee over oplossingen. En waarom ook niet? Inwoners van een dorp of stad kennen hun omgeving goed, zijn betrokken bij hun directe leefomgeving en komen vaak met verrassende, creatieve ideeën. De betrokken waterschappen kunnen die ideeën vervolgens omzetten in concrete, haalbare plannen. 

  Waar kies jij voor?
  Samen denken, praten en doen kan leiden tot praktische oplossingen, betrokkenheid en draagvlak. En jouw inbreng kan van grote waarde zijn. Maar wil jij betrokken worden bij de plannen van jouw waterschap? Of vertrouw je op hun deskundigheid en laat je besluiten liever over aan het waterschapsbestuur? Ontdek wat verkiesbare partijen in jouw buurt vinden over dit onderwerp. Ga naar de Stemhulp:

  Gebruik de stemhulp

  Het Markdal is een beekdal ten zuiden van Breda, waar je heerlijk kunt wandelen en fietsen door de natuur. Toen in 2011 gesproken werd over de toekomst van dit gebied, besloten bewoners en andere betrokkenen het heft in eigen hand te nemen. Samen richtten zij de Vereniging Markdal op. Waterschap Brabantse Delta steunt dit initiatief, door onder andere meanders toe te voegen, de rivier te verbreden en het Marktdal om te vormen tot bloemrijke graslanden, natte hooilanden en moerasbosjes. Samen zorgen bewoners, grondbezitters, belangengroepen, gemeentes én het waterschap ervoor dat het Markdal meer ruimte krijgt voor water en natuur, en dat de mensen die er wonen en werken een toekomst hebben. Meer weten? Kijk hier.

 • Wat doen de Waterschappen?

  Op woensdag 20 maart stem je op lokale partijen voor je eigen waterschap. Maar wat zijn eigenlijk de hoofdtaken van de waterschappen? En hoe worden ze bestuurd? In de animatie ontdek je hoe de waterschappen precies in elkaar zitten.  

 • Waarom stemmen we eigenlijk voor de waterschappen?

  Als enige land ter wereld stemmen we in Nederland voor de waterschappen. Maar hoe komt dat eigenlijk? En welke invloed heeft jouw stem? Bekijk de animatie en ontdek waarom de waterschapsverkiezingen zo belangrijk zijn.

 • Op wie ga jij stemmen?

  Weet je nog niet zeker op wie je gaat stemmen? Vul de stemhulp in en ontdek met welke partij jij op één lijn zit. Je vult de stemhulp in voor je eigen regio en krijgt dus ook stemadvies voor jouw specifieke waterschap.

  Gebruik de stemhulp

  3 praktische vragen over stemmen

  • Je stemt op een kandidaat van een partij die meedoet aan de verkiezingen in jouw waterschap. Op de site van jouw waterschap staan alle deelnemende partijen. Je eigen waterschap vind je eenvoudig met de postcodechecker op deze site. Partijen vergelijken met je eigen standpunten? Vul de stemhulp in!

  • Stemmen kan op woensdag 20 maart 2019. De meeste stembureaus openen om 7.30 uur en sluiten om 21.00 uur. Op je stempas staat het adres van het dichtstbijzijnde stemlokaal. Neem naast je stempas een identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs) mee!

  • Ja, je kunt iemand hiervoor een volmacht verlenen. Vul zijn of haar naam in op de achterkant van je stempas. Let op: de gevolmachtigde moet wel in dezelfde gemeente wonen als jij, mag maximaal twee machtigingen hebben en moet een kopie van jouw identiteitsbewijs meenemen naar het stemlokaal.

 • Wat speelt er in jouw regio?

  Meer weten over de verkiesbare partijen en actuele projecten van het waterschap in jouw buurt? Ga naar de website van je eigen waterschap. Vul hieronder je postcode in en vind jouw waterschap:

  Vind jouw waterschap

  Vul je postcode in.

Wij gebruiken cookies op deze website.